Стойността на доставка се калкулира автоматично в процеса на пазаруване съобразно теглото на продуктите във Вашата количка. 

При покупка Вие ще имате възможност да определите доставчика съобразно предложената от него цена. Ние Ви ипредлагаме два вида разплащане по банков път и ППП (Пощенски Паричен Превод).


E-mail
Адаптер SAMSUNG

Цена: 80.46 лв. (вкл. 20 % ДДС)


Вид:

Оригинална

Код: BN44-00862A=AH81-09747A=AH81-09783A
Приложение:        
HW-J450/EN HW-K550/EN HW-M450/XP HW-N450/TK
HW-J450/RU HW-K550/RU HW-M450/XS HW-N450/XD
HW-J450/TK HW-K550/SJ HW-M450/XT HW-N450/XM
HW-J450/XD HW-K550/UM HW-M450/XY HW-N450/XN
HW-J450/XN HW-K550/XA HW-M450/XZ HW-N450/XS
HW-J450/XP HW-K550/XN HW-M450/ZA HW-N450/XU
HW-J450/XS HW-K550/XU HW-M450/ZC HW-N450/XY
HW-J450/XT HW-K550/XY HW-M450/ZD HW-N450/XZ
HW-J450/XU HW-K550/ZA HW-M450/ZF HW-N450/ZA
HW-J450/XY HW-K550/ZC HW-M450/ZG HW-N450/ZC
HW-J450/XZ HW-K550/ZF HW-M450/ZL HW-N450/ZF
HW-J450/ZA HW-K550/ZN HW-M450/ZN HW-N450/ZG
HW-J450/ZC HW-K550/ZX HW-M450/ZP HW-N450/ZK
HW-J450/ZD HW-K551/EN HW-M450/ZS HW-N450/ZL
HW-J450/ZF HW-K551/TK HW-M450/ZX HW-N450/ZN
HW-J450/ZK HW-K551/XA HW-M460/XE HW-N450/ZP
HW-J450/ZN HW-K551/XD HW-M460/XU HW-N450/ZS
HW-J450/ZP HW-K551/XM HW-M550/EN HW-N450/ZX
HW-J460/XE HW-K551/XN HW-M550/RU HW-N460/XE
HW-JM45/ZA HW-K551/XP HW-M550/TK HW-N550/EN
HW-JM45C/ZA HW-K551/XS HW-M550/XD HW-N550/RU
HW-K430/EN HW-K551/XT HW-M550/XM HW-N550/TK
HW-K430/XA HW-K551/XU HW-M550/XN HW-N550/XD
HW-K430/XN HW-K551/ZF HW-M550/XP HW-N550/XM
HW-K430/XU HW-K551/ZN HW-M550/XS HW-N550/XN
HW-K430/ZC HW-K560/XE HW-M550/XT HW-N550/XP
HW-K430/ZF HW-K561/XE HW-M550/XU HW-N550/XS
HW-K430/ZN HW-K650/EN HW-M550/XY HW-N550/XT
HW-K430/ZP HW-K650/RU HW-M550/ZA HW-N550/XY
HW-K440/XE HW-K650/XN HW-M550/ZC HW-N550/ZA
HW-K450/EN HW-K650/XU HW-M550/ZF HW-N550/ZC
HW-K450/PE HW-K650/ZA HW-M550/ZN HW-N550/ZF
HW-K450/RU HW-K650/ZC HW-M550/ZX HW-N550/ZG
HW-K450/SJ HW-K650/ZF HW-M560/XE HW-N550/ZN
HW-K450/TK HW-K651/EN HW-MM36/ZA HW-N550/ZS
HW-K450/XA HW-K651/XN HW-MM37/ZA HW-N560/XE
HW-K450/XD HW-K651/XS HW-MM45/ZA HW-N650/EN
HW-K450/XM HW-K651/XU HW-MM45C/ZA HW-N650/PE
HW-K450/XN HW-K651/XY HW-MM45C/ZC HW-N650/RU
HW-K450/XP HW-K651/ZF HW-MM55/ZA HW-N650/TK
HW-K450/XS HW-K660/XE HW-MM55C/ZA HW-N650/XD
HW-K450/XT HW-K661/XE HW-N400/EN HW-N650/XM
HW-K450/XU HW-KM39/ZA HW-N400/TK HW-N650/XN
HW-K450/XY HW-KM45/ZA HW-N400/XM HW-N650/XP
HW-K450/ZA HW-KM45/ZC HW-N400/XN HW-N650/XS
HW-K450/ZC HW-KM45C/ZA HW-N400/XS HW-N650/XT
HW-K450/ZD HW-KM45C/ZC HW-N400/XT HW-N650/XU
HW-K450/ZF HW-KM55C/ZA HW-N400/XU HW-N650/XY
HW-K450/ZK HW-KM57C/ZA HW-N400/XY HW-N650/XZ
HW-K450/ZN HW-KM57C/ZC HW-N400/ZA HW-N650/ZA
HW-K450/ZP HW-M430/ZA HW-N400/ZC HW-N650/ZC
HW-K450/ZS HW-M430/ZC HW-N400/ZF HW-N650/ZD
HW-K450/ZX HW-M435/ZA HW-N400/ZG HW-N650/ZF
HW-K460/XE HW-M435/ZC HW-N400/ZL HW-N650/ZG
HW-K460/ZA HW-M450/EN HW-N400/ZP HW-N650/ZK
HW-K470/EN HW-M450/RU HW-N400/ZX HW-N650/ZL
HW-K470/XN HW-M450/TK HW-N410/XE HW-N650/ZN
HW-K470/ZA HW-M450/XD HW-N450/EN HW-N650/ZP
HW-K470/ZF HW-M450/XM HW-N450/PE HW-N650/ZS
HW-K470/ZX HW-M450/XN HW-N450/RU HW-N650/ZW
HW-N650/ZX HW-N660/XE    
Описание: Адаптер SAMSUNG - 24V,100-240V

altКоличка

VirtueMart
Количката Ви е празна.