Стойността на доставка се калкулира автоматично в процеса на пазаруване съобразно теглото на продуктите във Вашата количка. 

При покупка Вие ще имате възможност да определите доставчика съобразно предложената от него цена. Ние Ви ипредлагаме два вида разплащане по банков път и ППП (Пощенски Паричен Превод).


Филтър за прахосмукачка SAMSUNG

Цена: 23.47 лв. (вкл. 20 % ДДС)


Вид: Оригинален
Тип: Филтър за прахосмукачка SAMSUNG 
Код на продукта:        DJ97-01040C
Приложение: 
VCC436SH3W/BOL VCC4350V34/XEG VCC43E0V3B/BOL VC20CHNDC6B/GT
VCC4330V3B/EUR VCC4710S3K/XSP VCC43Q0V3B/BOL VC20AVNDCNC/GT
VC20AVNDCNC/TL VCC4580V32/XTR VC15SVNDCRD/OL VCC4350V4K/XSA
VCC4540S3B/HIM VCC4351V37/XEG VCC4780V3K/BOL VCC4780V4K/XSA
VCC4750V3R/HIM VCC4351V37/KEG VCC45T0S3R/BOL VCC4710S42/XSA
VCC4750V3K/SML VCC4350V3R/XEG VCC4330V3B/BOL VCC4790H43/XSA
VCC4320S3K/SML VCC4350V34/KEG VCC4360H3K/GEN VC20AHNDCNC/SA
VCC4750V3K/KML VCC4350V3R/XEC VC15RHNDCNC/OL VCC4350V4B/XSA
VCC4550V3B/BOL VCC4780V3K/XEC VCC47E0H33/BOL VCC4780V4K/KSA
VCC4780V32/ATH VCC45W0S3R/XEC VCC4590H3W/KOL VCC4350V4B/KSA
VCC4330V3B/YAM VCC4785V3K/XEC VCC4750V3K/XEV VCC4350V4K/KSA
VCC4321S3K/XEH VC08QHNDCBB/EC VCC4710S32/XEV VCC4790H43/KSA
VCC4780V32/KTH VCC43E0V3B/XEC VCC4336V3W/XEV VCC4540S3B/XST
VCC4750V32/HAC VC12QHNDCBB/EC VCC4720V3B/XEV VC20AVUDCNC/ST
VCC4750V3K/HAC VCC45S0S3R/XEF VCC4332V3B/XEV VC20AHMDC6B/ST
VCC4570S3K/TWL VCC4340S3K/XEF VCC4520S3W/XEV VCC4780V3B/XTC
VCC4330V3B/XSG VCC4780V3K/XEF VC20DVNDCRD/EV VC20AVNDCNC/TC
VCC4320S2B/UMG VCC4780V3K/KEF VC20DVNDCNC/EV VCC4340S3K/XTC
VCC4320S3B/UMG VC20AVNDCNC/EF VCC4520S3R/XEV VCC4340S2K/XTC
VCC4750V3K/UMG VCC4782V31/XEF VC20EHNDCNC/EV VCC4780V3B/KTC
VCC4590H3W/BOL VCC4755V3W/XEF VCC4520S3B/XEV VC20AVNDCNC/ME
VCC4320S31/BOL VCC4540S3B/XEF VCC4752V32/XEV VCC4353V4R/XME
VCC4750V3K/DWP VCC4380V3K/XEF VCC4740S3B/XEV VCC4521S3S/XEV
VCC4750V3K/KWP VCC4790H3R/XEF VCC4352V3R/XEV VCC4325S3W/XEV
VCC4530V32/XBG VC12QHNDCBB/EF VCC4581VCK/XEV VCC4325S3K/SBW
VCC4530V32/KBG VCC4756V3K/XEF VCC4550SCR/XEV VCC4580V3K/XZS
VCC4360H3W/BOL VCC4390H34/XEF VCC4550SCW/XEV VCC4570S4K/ATC
VCC4320S3K/PIC VCC47F1V3K/XEF VCC4582VCB/XEV VCC4581V3K/XMA
VCC4320S3K/KIC VC15QHNDC6B/EF VCC452AS3R/XEV VCC45W0S3R/XTR
VCC4350V3K/XEC VC08RHNDC6B/EF VCC4765H3K/XEV VCC4340S3K/XSH
VCC4570S3K/XSG VCC4340S3K/KEF VCC4760H33/XEV VCC4710S32/KSH
VCC4790H32/YAM VCC47Q0V3K/XEF VCC4325S31/XEV VCC4332V3B/XSH
VCC4790H32/KAM VC08QHNDCBB/EF VCC4326S31/XEV VC20AVNDCRD/SH
VC-MB756U VCC4780V3B/XEF VCC4520S3B/RVC VCC4360H3W/XSH
VC-MB707T VCC4380V3B/XEF VCC4752V32/RVC VCC4710S32/XSH
VC-MB755U VCC43E0V3B/XEH VCC4520S3S/RVC VCC4350V2B/XSH
VC-MB758U VC12QHNDCBB/EH VCC4757V3W/RVC VC20AHNDC6B/TR
VC-MB757U VCC43U0V3B/XEH VCC4325S31/RVC VCC4780V32/XTR
VC-BS620 VCC4790H33/XEH VCC432AS3K/RVC VCC4790H32/XBM
VC-MBK753 VCC4790H32/XEH VCC4330V3B/RVC VCC4590H3O/EGT
VC331LWDCUD VCC45W0S3R/XEH VCC4520S3W/RVC VCC4750V42/ATC
VC-BM620 VC15QHNDC6B/EH VCC4335V3W/RVC VCC4750V32/XSG
VC-BM60A VC15QVNDCNC/EH VCC4740S3B/RVC VC20CHNDCNC/MG
VC-BM60B VCC47F0V32/XEH VCC4330V3B/KEV VCC4570S3K/KSG
VC-BM622 VCC45S0S3R/XEH VCC432AS3K/KEV VC20CHNDCNC/SG
VC-BM623 VCC47E0H33/XEH VCC4535V3B/XEV VCC4750V32/KSG
VC-MB751T VCC4780V32/XEH VCC4325S31/KEV VCC4580V32/XFA
VC-MB750T VCC4550V3W/XEH VCC4350V35/XEV VCC4380V3K/KEF
VC-BK650M VC15THNDCBB/EH VCC4757V3W/XEV VCC438SV3W/KFA
VC-BM60C VC08QHNDC6B/EH VCC4521S3R/XEV VCC4330V3R/XSG
VC-BM624 VCC4780V3K/XET VCC4520S3S/XEV VCC438SV3W/XFA
VC-BM604B VCC4390H3B/XET VC20EHNDC6B/EV VCC4380V3K/XFA
VC331LLDC6S VCC4750V3B/XET VCC4520S3S/KEV VCC4380V3K/KFA
VC331LWDCNA VCC47D0H34/XET VCC4336V3W/RVC VC20AVNDCNC/FA
VC331LWDCRG VCC438SV3K/XET VCC4326S31/RVC VCC4780V3K/XTR
VC442LLDCRG VCC43Q0V3B/XET VCC4352V3R/RVC VCC4785V3K/XTR
VC442LLDCUB VCC45W1S3S/XET VCC452AS3R/RVC VCC4787V32/XTR
VC-MBK750 VCC47D0H36/XET VCC4761H3R/XEV VCC47F0V32/XTR
VC-MBK751 VCC47G0V37/XET VCC432AS3K/XEV VC15QVNDCNC/TR
VC-B601T VCC4790H3R/XET VCC4710S32/KEV VC20AVNDCRD/TR
VC-B600T VCC4782V33/XET VCC4750V3K/KEV VCC4580V32/KTR
VC-BM600 VCC47Q0V37/XET VCC4720V3B/KEV VC15QHNDC6B/TR
VC-BM601 VCC4330V3R/XET VCC4520S3B/KEV VCC4780V32/KTR
VC-BM621 VCC4350V3K/XET VCC4765H3K/KEV VCC4780V3K/KTR
VC-BM602 VCC47T0H36/XET VCC4520S3R/KEV VC20AHNDC6B/MA
VC-B752U VCC4350V3K/KET VC15RHNDCNC/EO VCC4700V1B/XAP
VC-MB755T VCC47D0H34/KET VC15SVNDCRD/EO VCC4780V3B/XZS
VC-BK600M VCC4750V3B/KET VCC43E0V3B/XEO VCC4780V3B/KZS
VC-BM603B VCC4330V3R/KET VCC45S0S3R/XEO VCC4780V3B/XPE
VC-BK621B VCC43E0V3B/XEN VCC4530V3W/KEO VCC4780V3B/KPE
VC-BS601 VCC4790H33/BOL VCC4340S3K/XEP VCC47S5H35/XEV
VC-MBK752 VCC4581V3K/XEN VCC45W0S3B/XEP VCC4325S3R/KSB
VC-BS602 VCC45S0S3R/XEN VCC4370S3B/XEP VCC4325S3K/KSB
VC-BS621 VCC4325S3R/XEO VCC4340S3K/KEP VCC4760H33/RVC
VC-MB705T VCC4750V3R/XEO VCC4370S3B/KEP VCC47S5H35/RVC
VC-BK601M VCC4790H33/XEO VCC47J0V3G/XEP VCC4332V3B/RVC
VC-BS600 VCC43U0V3K/XEN VC15QVNDCRD/EG VCC4520S3B/KSB
VC331LWDCNC VCC45W0S3R/XEN VC08RHNDCNC/EG VC20AVNDCRD/EV
VC13BVNDCRD/AC VCC4795H3K/XEH VC15QHNDC6B/OL VC20AVNDCNC/EV
VCC4310H14/XAX VCC4325S3K/XEO VCC47Q0V33/SWS VC20BHNDCNC/EV
VCC4310H13/XAX VCC47E1H33/XEO VCC43E0V3B/XSB VC20BHNDC6B/EV
VCC4310H14/KAX VC12QHNDCBB/EN VCC43U0V3B/XSB VCC4350V3R/XEV
VCC4570S4B/XEU VC15QHNDC6B/EO VCC45S0S3R/XSB VCC4335V3W/XEV
VCC4751V48/XEU VC08QHNDCBB/EN VC08QHNDC6B/SB VCC4520S3B/XSB
VCC4780V4O/XEU VC08QVNDCNC/SW VC08RHNDCNC/SB VCC4335V3W/XSB
VC15QVNDCNC/EU VCC47F0V3R/XEO VC15RHNDCNC/SB VCC4325S3R/XSB
VCC4750V4O/XEU VCC4337V32/XEH VC15QHNDC6B/SB VCC4325S3K/XSB
VCC4341S4B/XEU VCC4357V34/XEH VCC47G0V37/XSB VC20CHNDC6B/EV
VC15SHNDC6B/EU VCC4320S31/KOL VCC45W0S3R/XSB VCC4530V33/XEV
VC15RHNDC6B/EU VCC4360H3W/KOL VC20AHNDCNC/SB VCC4335V3R/XEV
VCC4770S4K/XEU VCC4550V3B/KOL VC20AHNDC6B/SB VC20CVNDCRD/EV
VCC4545S44/XEU VC20AVNDCNC/SW VCC4540S4B/KME VCC43S0S3K/XEV
VCC4370S4K/XEU VCC4550V3W/KEH VCC4710S4K/XME VCC43S2S31/XEV
VCC4781V48/XEU VCC45W0S3B/XEO VCC4540S4B/XME VCC43S1S3W/XEV
VCC4370S4K/KEU VCC4321S3K/KEH VCC4710S4K/KME VCC4330V3B/XEV
VCC4770S4K/KEU VC20AHNDC6B/OL VCC4710S32/XSV VCC4331V31/XEV
VCC4740S42/XEU VC20AHNDCNC/OL VC20AVMDCRD/SV VCC4325S3R/SBW
VC08QVNDCRD/EG VCC45W1S3S/XEO VCC4340S2K/XSV VCC4335V35/XEV
VCC4750V3B/XEG VCC4550V35/XEO VCC4340S3K/XSV VCC4330V36/XEV
VCC47J0V36/XEG VCC4580V32/XEN VC20AVNDCNC/SV VC20CHNDCNC/EV
VC12QHNDCBB/EG VCC47J0V36/XEO VCC4710S32/KSV VCC4330V3K/XEV
VC08SHNDC6B/EG VCC4530V3W/XEO VCC4581V35/XSP VC20CVNDCNC/EV
VC20AVNDCRD/EG VC20AVNDCRD/SW VC20AVNDCNC/SP VCC4521S3S/KEV
VC08QHNDCBB/EG VCC4581V3K/KEN VCC4380V38/XSP VCC4325S3K/KBW
VCC45S0S3R/XAG VCC4580V32/KEN VCC4710S3K/KSP VCC4335V3W/KEV
    VCC4335V3B/BOL VCC4325S3R/KBW
      VCC4331V31/KEV
      VCC4757V3W/KEV


 Тези продукти също може да са интересни за Вас

35.43 лв.


45.96 лв.Количка

VirtueMart
Количката Ви е празна.