Входен филтър за прахосмукачка SAMSUNG

Цена: 38.23 лв. (вкл. 20 % ДДС)


Вид: Оригинален
Тип: Входен  филтър за прахосмукачка SAMSUNG 
Приложение: 
VCC8650V41/XEU VCC8785H3A/XEV VCC9150H3C/XEV VCC9540H3K/SWS
VCC8680V3A/ANU VCC8786H3K/XEV VCC9150H3C/XSG VCC9540H3K/XAG
VCC8680V3A/XEC VCC8790H3A/XEO VCC9150H3W/SBW VCC9540H3K/XEF
VCC8680V3A/XEP VCC8790H3A/XSH VCC9150H4B/XME VCC9540H3K/XSG
VCC8680V3A/XFA VCC8790H3K/XEE VCC9160H2C/YAM VCC9540H3K/XSP
VCC8680V3B/XEV VCC8790H3K/XSG VCC9160H31/XEV VCC9540H3S/BOL
VCC8680V3K/XEE VCC8790H4A/XEU VCC9160H3C/SBW VCC9540H3S/SBW
VCC8680V3K/XEF VCC8790H4K/XSA VCC9160H3C/SML VCC9540H3S/XEV
VCC8680V3R/XEV VCC8795H3K/XEV VCC9160H3C/XSB VCC9540H4K/ATC
VCC8685V3R/XEV VCC8796H3A/XEV VCC9160H4C/XSA VCC9540H4K/XEU
VCC8690H3A/XST VCC8796H3K/XEV VCC9170V3C/XEC VCC9540H4K/XSA
VCC8690H3A/XSV VCC87H0H3K/XEG VCC9180H3N/XET VCC9560H2S/XST
VCC8690H3A/XTR VCC87H0H3K/XET VCC9180H3W/XEN VCC9560H3K/SBW
VCC8690H3B/XEV VCC9120V2C/TWL VCC9180H41/XSA VCC9560H3K/XEE
VCC8690H4K/XSA VCC9120V31/XET VCC9190H3K/XEF VCC9560H3K/XEH
VCC8695H3B/XEV VCC9120V32/XEF VCC9190H4C/XSA VCC9560H3K/XEN
VCC86G03A/XEF VCC9120V3B/SBW VCC9191H3N/XEF VCC9560H3K/XEO
VCC86G0V3A/XEF VCC9120V3B/XSB VCC91A0V32/XEF VCC9560H3K/XET
VCC86G0V3A/XEG VCC9120V3P/XEV VCC91A0V3N/XEF VCC9560H3K/XEV
VCC86H0H3A/XTC VCC9120V43/XEU VCC91A0V42/XEU VCC9560H3K/XSB
VCC86H0H3S/XEF VCC9120V4C/XEU VCC91E0H3G/BOL VCC9567H3K/XEV
VCC86H0H3S/XEG VCC9130V33/XEV VCC91E0H3G/XEH VCC9580H3C/XEV
VCC8780H3A/BOL VCC9150H2C/XST VCC91E0H3G/XET VCC9580H3C/XSP
VCC8780H3A/TWL VCC9150H31/BOL VCC91E0H3N/XEF VCC9580H3K/ANU
VCC8780H3A/XEH VCC9150H31/GEN VCC9540H2K/TWL VCC9580H3K/XEG
VCC8780H3A/XSG VCC9150H31/XEH VCC9540H2K/XST VCC9580H3K/XEO
VCC8780H3K/XEV VCC9150H31/XEN VCC9540H2K/XSV VCC9580H3K/XET
VCC8780H3S/XEN VCC9150H3B/XEF VCC9540H3K/ANU VCC9580H3K/XFA
VCC8780H4A/ATC VCC9150H3C/XEC VCC9540H3K/EUR VCC9580H3S/XFA
VCC8781H3S/XEN VCC9150H3C/XET VCC9540H3K/GEN VCC9580H4K/XSA
код на продукта:        DJ97-00847A СМЕНЕН С DJ97-00847E


 Количка

VirtueMart
Количката Ви е празна.