Стойността на доставка се калкулира автоматично в процеса на пазаруване съобразно теглото на продуктите във Вашата количка. 

При покупка Вие ще имате възможност да определите доставчика съобразно предложената от него цена. Ние Ви ипредлагаме два вида разплащане по банков път и ППП (Пощенски Паричен Превод).


Дистанционно за телевизор SAMSUNG

Цена: 64.06 лв. (вкл. 20 % ДДС)


Вид: Оригинална
приложение:          

 

T24D390S UE40H5500AW UE48H6870AS
T27D390S UE40H5505AK UE48H6870SS
UA32H4500AR UE40H5570AS UE48H6875SU
UA32H5500AW UE40H5570SS UE50H5303AW
UA32H6300AW UE40H6200AK UE50H5304AK
UA40H5500AR UE40H6200AW UE50H5373SS
UA40H5500AW UE40H6203AK UE50H5500AK
UA40H6200AK UE40H6203AW UE50H5500AW
UA40H6300AR UE40H6204AK UE50H5505AK
UA40H6300AW UE40H6230AK UE50H5570SS
UA48H5500AR UE40H6233AK UE50H6200AK
UA48H5500AW UE40H6240AK UE50H6200AW
UA48H6200AK UE40H6240AW UE50H6270SS
UA48H6300AR UE40H6260SU UE50H6275SU
UA48H6300AW UE40H6270AS UE55H6200AK
UA55H6300AR UE40H6270SS UE55H6200AW
UA55H6300AW UE40H6273SS UE55H6203AK
UA55H6800AW UE40H6275SU UE55H6203AW
UA60H6300AR UE40H6290AS UE55H6204AK
UA60H6300AW UE40H6290SS UE55H6240AK
UE105S9WA UE40H6350AK UE55H6240AW
UE105S9WAL UE46H5303AK UE55H6260SU
UE105S9WAT UE46H5303AW UE55H6270AS
UE22H5600AK UE46H5304AK UE55H6270SS
UE22H5600AW UE46H5373AS UE55H6273AS
UE22H5605AK UE46H5373SS UE55H6273SS
UE22H5670SS UE46H6203AK UE55H6275SU
UE32H4500AK UE46H6203AW UE55H6290AS
UE32H4500AW UE46H6204AK UE55H6290SS
UE32H4505AK UE46H6233AK UE55H6800AK
UE32H4570SS UE46H6273AS UE55H6800AU
UE32H5303AK UE46H6273SS UE55H6800AW
UE32H5303AW UE48H4203AK UE55H6870AS
UE32H5304AK UE48H4203AW UE55H6870SS
UE32H5373AS UE48H4273SS UE55H6875SU
UE32H5373SS UE48H5203AK UE55HU7100S
UE32H5500AK UE48H5203AW UE55HU7100U
UE32H5500AW UE48H5204AK UE55HU7105U
UE32H5505AK UE48H5273SS UE58H5203AK
UE32H5570AS UE48H5500AK UE58H5203AW
UE32H5570SS UE48H5500AW UE58H5204AK
UE32H6200AK UE48H5505AK UE58H5273SS
UE32H6200AW UE48H5570AS UE60H6200AK
UE32H6230AK UE48H5570SS UE60H6200AW
UE32H6270AS UE48H6200AK UE60H6203AK
UE32H6270SS UE48H6200AW UE60H6203AW
UE32H6275SU UE48H6230AK UE60H6204AK
UE32H6350AK UE48H6240AK UE60H6240AK
UE40H4203AK UE48H6240AW UE60H6240AW
UE40H4203AW UE48H6260SU UE60H6260SU
UE40H5203AK UE48H6270AS UE60H6270AS
UE40H5203AW UE48H6270SS UE60H6270SS
UE40H5204AK UE48H6275SU UE60H6273AS
UE40H5273SS UE48H6290AS UE60H6273SS
UE40H5303AK UE48H6290SS UE60H6275SU
UE40H5303AW UE48H6350AK UE60H6290SS
UE40H5304AK UE48H6800AK UE65HU7100S
UE40H5373AS UE48H6800AU UE65HU7100U
UE40H5373SS UE48H6800AW UE65HU7105U
UE40H5500AK    
код: BN59-01178B=BN59-01198Q
Описание: Дистанционно за телевизор SAMSUNG

altКоличка

VirtueMart
Количката Ви е празна.