Стойността на доставка се калкулира автоматично в процеса на пазаруване съобразно теглото на продуктите във Вашата количка. 

При покупка Вие ще имате възможност да определите доставчика съобразно предложената от него цена. Ние Ви ипредлагаме два вида разплащане по банков път и ППП (Пощенски Паричен Превод).


Дистанционно за телевизор SAMSUNG

Цена: 64.06 лв. (вкл. 20 % ДДС)


Вид: Оригинална
приложение:          
UA32H6400AK UE48H6650SL UE55HU7580T
UA40H6400AK UE48H6650ST UE55HU7590L
UA40H6400AS UE48H6655ST UE55HU8200L
UA40HU7000K UE48H6670SL UE55HU8200T
UA46H7000AK UE48H6670ST UE55HU8205T
UA48H6400AK UE48H6675ST UE55HU8280T
UA48H6400AS UE48H6690SV UE55HU8290L
UA48H8000AK UE48H6700SL UE55HU8500L
UA48HU8500K UE48H6700ST UE55HU8500T
UA50HU7000K UE48H6705ST UE55HU8505Q
UA50HU7000W UE48H6740SV UE55HU8580Q
UA55H6400AK UE48H6750SV UE55HU8590V
UA55H6400AS UE48H6770SV UE55JS8590T
UA55H7000AK UE48H6850AK UE55JS9000L
UA55H7000AW UE48H6850AW UE55JS9000T
UA55H8000AK UE48H6890SS UE55JS9080Q
UA55H8000AW UE48H6895SU UE55JS9090Q
UA55HU7000K UE48H8000SL UE55JU6550U
UA55HU7000W UE48H8000ST UE55JU6560U
UA55HU7200K UE48H8000SZ UE55JU6570U
UA55HU7200W UE48H8005SQ UE55JU6640U
UA55HU8500K UE48H8080SQ UE55JU6670U
UA55HU8500W UE48H8090SV UE55JU6740U
UA55HU8700W UE48HU7500L UE55JU6750U
UA55HU9000K UE48HU7500T UE55JU6770U
UA55HU9000W UE48HU7500Z UE55JU7000T
UA60H6400AK UE48HU7505T UE55JU7080T
UA60H6400AS UE48HU7580T UE55JU7090T
UA60H7000AK UE48HU7590L UE55JU7500T
UA60H7000AW UE48JS8500T UE55JU7580T
UA65H6400AK UE48JS8590T UE55JU7590T
UA65H6400AS UE48JS9000T UE60H7000SL
UA65H7000AK UE48JS9080Q UE60H7000ST
UA65H8000AK UE48JS9090Q UE60H7005SQ
UA65H8000AW UE48JU6500K UE60H7080SV
UA65HU7200K UE48JU6550U UE60H7090SV
UA65HU7200W UE48JU6560U UE65H6400AK
UA65HU8500K UE48JU6570U UE65H6400AW
UA65HU8500W UE48JU6640U UE65H6470SS
UA65HU9000K UE48JU6670U UE65H6475SU
UA65HU9000W UE48JU6740U UE65H8000SL
UA65JS9900J UE48JU6750U UE65H8000ST
UA75H6400AK UE48JU6770U UE65H8000SZ
UA75H6400AS UE48JU7000L UE65H8005SQ
UA75H7000AK UE48JU7000U UE65H8080SQ
UA78HU9000K UE48JU7080T UE65H8090SV
UA78HU9000W UE48JU7090T UE65HU7100S
UE110S9ST UE48JU7500T UE65HU7100U
UE32H6400AK UE48JU7500U UE65HU7105U
UE32H6400AW UE48JU7580T UE65HU7200S
UE32H6470SS UE48JU7590T UE65HU7200U
UE32H6475SU UE50H6400AK UE65HU7205U
UE40H6400AK UE50H6400AW UE65HU7500L
UE40H6400AW UE50H6470SS UE65HU7500T
UE40H6470SS UE50H6475SU UE65HU7500Z
UE40H6475SU UE50HU6900S UE65HU7505T
UE40H6500SL UE50HU6900U UE65HU7580T
UE40H6500ST UE50HU6905U UE65HU7590L
UE40H6505ST UE55H6400AK UE65HU8200L
UE40H6580SV UE55H6400AW UE65HU8200T
UE40H6590SV UE55H6470SS UE65HU8205T
UE40H6600SV UE55H6475SU UE65HU8280T
UE40H6620SV UE55H6500SL UE65HU8290L
UE40H6640ST UE55H6500ST UE65HU8500L
UE40H6650SL UE55H6505ST UE65HU8500T
UE40H6650ST UE55H6590SV UE65HU8505Q
UE40H6655ST UE55H6600SV UE65HU8580Q
UE40H6670SL UE55H6620SV UE65HU8590V
UE40H6670ST UE55H6640SL UE65JS9000T
UE40H6675ST UE55H6640ST UE65JS9080Q
UE40H6690SV UE55H6650SL UE65JS9090Q
UE40H6700ST UE55H6650ST UE65JS9500T
UE40H6705ST UE55H6655ST UE65JS9502T
UE40H6740SV UE55H6670SL UE65JS9580Q
UE40H6750SV UE55H6670ST UE65JS9590Q
UE40H6770SV UE55H6675ST UE65JU6550U
UE40H7000ST UE55H6690SV UE65JU6560U
UE40H7005SQ UE55H6700SL UE65JU6570U
UE40H7080SV UE55H6700ST UE65JU7000T
UE40H7090SV UE55H6705ST UE65JU7080T
UE40HU6900S UE55H6740SV UE65JU7090T
UE40HU6900U UE55H6750SV UE65JU7500T
UE40HU6905U UE55H6770SV UE65JU7580T
UE40JU6550U UE55H6850AK UE65JU7590T
UE40JU6560U UE55H6850AW UE75H6400AK
UE40JU6640U UE55H6890SS UE75H6400AW
UE40JU6740U UE55H6895SU UE75H6470SS
UE40JU6750U UE55H7000SL UE75H6475SU
UE40JU6770U UE55H7000ST UE75HU7500L
UE40JU7000L UE55H7005SQ UE75HU7500T
UE40JU7000T UE55H7080SV UE75HU7505T
UE40JU7000U UE55H7090SV UE75HU7580T
UE40JU7080T UE55H8000SL UE75HU7590L
UE40JU7090T UE55H8000ST UE75JU7000T
UE46H7000SL UE55H8000SZ UE75JU7080T
UE46H7000ST UE55H8005SQ UE75JU7090T
UE46H7005SQ UE55H8080SQ UE78HU8500L
UE46H7080SV UE55H8090SV UE78HU8500T
UE46H7090SV UE55HU6900S UE78HU8505Q
UE48H6400AK UE55HU6900U UE78HU8580Q
UE48H6400AW UE55HU6905U UE78HU8590V
UE48H6470SS UE55HU7100S UE78JS9580Q
UE48H6475SU UE55HU7100U UE78JS9590Q
UE48H6500SL UE55HU7105U UE78JU7500T
UE48H6500ST UE55HU7200S UE78JU7580T
UE48H6505ST UE55HU7200U UE78JU7590T
UE48H6580SV UE55HU7205U UE85HU7500L
UE48H6590SV UE55HU7500L UE85HU7500T
UE48H6600SV UE55HU7500T UE85HU7505T
UE48H6620SV UE55HU7500Z UE85HU7580T
UE48H6640SL UE55HU7505T UE85HU7590L
UE48H6640ST UE55HU7580T  
код: BN59-01175N
Описание: Дистанционно за телевизор SAMSUNG

altКоличка

VirtueMart
Количката Ви е празна.