Home Магазин Резервни части и компоненти Резервни части Samsung LED и LCD телевизори Резервни части и компоненти Резервни части Samsung Резервни части LCD и LED телевизори SAMSUNG Кабел за One connect

Принт
Кабел за One connectКабел за One connect miniКабел за One connect

Цена: 87.31 лв. (вкл. 20 % ДДС)


 

Вид: Оригинална
Приложение:      
Model Code Model Model Code Model
UA49KS7300JXXZ UA49KS7300J UE65KS9000TXXU UE65KS9000T
UA55KS7300JXXZ UA55KS7300J UE65KS9000TXZF UE65KS9000T
UA55KS8800JXXZ UA55KS8800J UE65KS9000TXZT UE65KS9000T
UA55KS9800JXXZ UA55KS9800J UE65KS9000UXCE UE65KS9000U
UA55KS9800JXZK UA55KS9800J UE65KS9000UXRU UE65KS9000U
UA65KS7000WXZW UA65KS7000W UE65KS9000UXUA UE65KS9000U
UA65KS7300JXXZ UA65KS7300J UE65KS9002TXXH UE65KS9002T
UA65KS7300JXZK UA65KS7300J UE65KS9005TXXE UE65KS9005T
UA65KS7500GXXP UA65KS7500G UE65KS9080TXZG UE65KS9080T
UA65KS7500KXXM UA65KS7500K UE65KS9090TXZG UE65KS9090T
UA65KS7500KXXS UA65KS7500K UE65KS9500LXXH UE65KS9500L
UA65KS7500KXXT UA65KS7500K UE65KS9500LXXN UE65KS9500L
UA65KS7500KXXV UA65KS7500K UE65KS9500TXTK UE65KS9500T
UA65KS8000SXNZ UA65KS8000S UE65KS9500TXXC UE65KS9500T
UA65KS8000WXXY UA65KS8000W UE65KS9500TXXU UE65KS9500T
UA65KS8500KXGH UA65KS8500K UE65KS9500TXZT UE65KS9500T
UA65KS8500KXKE UA65KS8500K UE65KS9502TXXH UE65KS9502T
UA65KS8500KXRQ UA65KS8500K UE65KS9505TXXE UE65KS9505T
UA65KS8500KXXA UA65KS8500K UE65KS9580TXZG UE65KS9580T
UA65KS8500KXZN UA65KS8500K UE65KS9590TXZG UE65KS9590T
UA65KS8500RXEG UA65KS8500R UE75KS8000LXXH UE75KS8000L
UA65KS8500RXMM UA65KS8500R UE75KS8000LXXN UE75KS8000L
UA65KS8500RXTW UA65KS8500R UE75KS8000TXXC UE75KS8000T
UA65KS8500RXUM UA65KS8500R UE75KS8000TXXU UE75KS8000T
UA65KS8500SXNZ UA65KS8500S UE75KS8000TXZF UE75KS8000T
UA65KS8500WXMV UA65KS8500W UE75KS8000TXZT UE75KS8000T
UA65KS8500WXXY UA65KS8500W UE75KS8000UXCE UE75KS8000U
UA65KS8800JXXZ UA65KS8800J UE75KS8000UXRU UE75KS8000U
UA65KS9000GXXP UA65KS9000G UE75KS8000UXUA UE75KS8000U
UA65KS9000KLXL UA65KS9000K UE75KS8002TXXH UE75KS8002T
UA65KS9000KPXD UA65KS9000K UE75KS8005TXXE UE75KS8005T
UA65KS9000KXMR UA65KS9000K UE75KS8080TXZG UE75KS8080T
UA65KS9000KXXM UA65KS9000K UE75KS8090TXZG UE75KS8090T
UA65KS9000KXXS UA65KS9000K UE78KS9000LXXH UE78KS9000L
UA65KS9000KXXT UA65KS9000K UE78KS9000LXXN UE78KS9000L
UA65KS9000KXXV UA65KS9000K UE78KS9000TXXC UE78KS9000T
UA65KS9000RLER UA65KS9000R UE78KS9000TXXU UE78KS9000T
UA65KS9000RLHE UA65KS9000R UE78KS9000TXZF UE78KS9000T
UA65KS9000RLRS UA65KS9000R UE78KS9000TXZT UE78KS9000T
UA65KS9000RLSG UA65KS9000R UE78KS9000UXCE UE78KS9000U
UA65KS9000SXNZ UA65KS9000S UE78KS9000UXRU UE78KS9000U
UA65KS9000WXXY UA65KS9000W UE78KS9000UXUA UE78KS9000U
UA65KS9000WXZW UA65KS9000W UE78KS9002TXXH UE78KS9002T
UA65KS9500KXKE UA65KS9500K UE78KS9005TXXE UE78KS9005T
UA65KS9500KXLY UA65KS9500K UE78KS9080TXZG UE78KS9080T
UA65KS9500KXRQ UA65KS9500K UE78KS9090TXZG UE78KS9090T
UA65KS9500KXXA UA65KS9500K UE78KS9500LXXH UE78KS9500L
UA65KS9500KXZN UA65KS9500K UE78KS9500LXXN UE78KS9500L
UA65KS9500RXEG UA65KS9500R UE78KS9500TXTK UE78KS9500T
UA65KS9500RXMM UA65KS9500R UE78KS9500TXXC UE78KS9500T
UA65KS9500RXTW UA65KS9500R UE78KS9500TXXU UE78KS9500T
UA65KS9500RXUM UA65KS9500R UE78KS9500TXZT UE78KS9500T
UA65KS9500SXNZ UA65KS9500S UE78KS9502TXXH UE78KS9502T
UA65KS9500WXXY UA65KS9500W UE78KS9505TXXE UE78KS9505T
UA65KS9800JXXZ UA65KS9800J UE78KS9580TXZG UE78KS9580T
UA65KS9800JXZK UA65KS9800J UE78KS9588TXZG UE78KS9588T
UA75KS8000WXZW UA75KS8000W UE78KS9590TXZG UE78KS9590T
UA75KS9005SXNZ UA75KS9005S UE88KS9800LXXH UE88KS9800L
UA75KS9005WXXY UA75KS9005W UE88KS9800LXXN UE88KS9800L
UA78KS9000GXXP UA78KS9000G UE88KS9800TXRU UE88KS9800T
UA78KS9000KPXD UA78KS9000K UE88KS9800TXTK UE88KS9800T
UA78KS9000KXXL UA78KS9000K UE88KS9800TXUA UE88KS9800T
UA78KS9000KXXM UA78KS9000K UE88KS9800TXXC UE88KS9800T
UA78KS9000KXXS UA78KS9000K UE88KS9800TXXU UE88KS9800T
UA78KS9000KXXT UA78KS9000K UE88KS9800TXZF UE88KS9800T
UA78KS9000KXXV UA78KS9000K UE88KS9800TXZT UE88KS9800T
UA78KS9500KXRQ UA78KS9500K UE88KS9802TXXH UE88KS9802T
UA78KS9500KXWT UA78KS9500K UE88KS9805TXXE UE88KS9805T
UA78KS9500KXXA UA78KS9500K UE88KS9880TXZG UE88KS9880T
UA78KS9500KXZN UA78KS9500K UE88KS9888TXZG UE88KS9888T
UA78KS9500RXTW UA78KS9500R UE88KS9890TXZG UE88KS9890T
UA78KS9500SXNZ UA78KS9500S UN55KS8000FXZA UN55KS8000F
UA78KS9500WXXY UA78KS9500W UN55KS8000FXZC UN55KS8000F
UA78KS9800JXXZ UA78KS9800J UN55KS800DFXZA UN55KS800DF
UA78KS9800JXZK UA78KS9800J UN55KS8500FXZA UN55KS8500F
UA78KS9800KXXV UA78KS9800K UN55KS8500FXZC UN55KS8500F
UA78KS9800WXZW UA78KS9800W UN55KS850DFXZA UN55KS850DF
UA78KS9900JXXZ UA78KS9900J UN55KS9000FXZA UN55KS9000F
UA78KS9900JXZK UA78KS9900J UN55KS9000FXZC UN55KS9000F
UA88KS9800GXXP UA88KS9800G UN55KS9500FXZA UN55KS9500F
UA88KS9800KPXD UA88KS9800K UN55KS9500FXZC UN55KS9500F
UA88KS9800KXLY UA88KS9800K UN60KS7900FXZA UN60KS7900F
UA88KS9800KXRQ UA88KS9800K UN60KS8000FXZA UN60KS8000F
UA88KS9800KXXA UA88KS9800K UN60KS8000FXZC UN60KS8000F
UA88KS9800KXXL UA88KS9800K UN60KS800DFXZA UN60KS800DF
UA88KS9800KXXM UA88KS9800K UN65KS7000FXZX UN65KS7000F
UA88KS9800KXXS UA88KS9800K UN65KS7000HXPA UN65KS7000H
UA88KS9800KXXV UA88KS9800K UN65KS7500FXZX UN65KS7500F
UA88KS9800KXZN UA88KS9800K UN65KS7500GXPE UN65KS7500G
UA88KS9800WXXY UA88KS9800W UN65KS7500GXUG UN65KS7500G
UA88KS9900JXXZ UA88KS9900J UN65KS7500GXZD UN65KS7500G
UA88KS9900JXZK UA88KS9900J UN65KS7500HXPA UN65KS7500H
UE65KS7000SXXH UE65KS7000S UN65KS7500KXZL UN65KS7500K
UE65KS7000SXXN UE65KS7000S UN65KS8000FXZA UN65KS8000F
UE65KS7000UXXC UE65KS7000U UN65KS8000FXZC UN65KS8000F
UE65KS7000UXXU UE65KS7000U UN65KS800DFXZA UN65KS800DF
UE65KS7000UXZT UE65KS7000U UN65KS8500FXZA UN65KS8500F
UE65KS7002UXXH UE65KS7002U UN65KS8500FXZC UN65KS8500F
UE65KS7005UXXE UE65KS7005U UN65KS850DFXZA UN65KS850DF
UE65KS7080UXZG UE65KS7080U UN65KS9000FXZA UN65KS9000F
UE65KS7090UXZG UE65KS7090U UN65KS9000FXZC UN65KS9000F
UE65KS7500SXXH UE65KS7500S UN65KS9000FXZX UN65KS9000F
UE65KS7500SXXN UE65KS7500S UN65KS9000GXPE UN65KS9000G
UE65KS7500UXCE UE65KS7500U UN65KS9000GXZD UN65KS9000G
UE65KS7500UXRU UE65KS7500U UN65KS9000GXZS UN65KS9000G
UE65KS7500UXXC UE65KS7500U UN65KS9000HXPA UN65KS9000H
UE65KS7500UXXU UE65KS7500U UN65KS9000KXZL UN65KS9000K
UE65KS7500UXZF UE65KS7500U UN65KS900DFXZA UN65KS900DF
UE65KS7500UXZT UE65KS7500U UN65KS9500F UN65KS9500F
UE65KS7502UXXH UE65KS7502U UN65KS9500FXZA UN65KS9500F
UE65KS7505UXXE UE65KS7505U UN65KS9500FXZC UN65KS9500F
UE65KS7580UXZG UE65KS7580U UN65KS950DFXZA UN65KS950DF
UE65KS7590UXZG UE65KS7590U UN65KS9800FXZA UN65KS9800F
UE65KS8000LXXH UE65KS8000L UN65KS9800FXZC UN65KS9800F
UE65KS8000LXXN UE65KS8000L UN75KS9000FXZA UN75KS9000F
UE65KS8000TXXC UE65KS8000T UN75KS9000FXZC UN75KS9000F
UE65KS8000TXXU UE65KS8000T UN75KS900DFXZA UN75KS900DF
UE65KS8000TXZF UE65KS8000T UN78KS9000FXZX UN78KS9000F
UE65KS8000TXZT UE65KS8000T UN78KS9000GXZD UN78KS9000G
UE65KS8000UXCE UE65KS8000U UN78KS9000GXZS UN78KS9000G
UE65KS8000UXRU UE65KS8000U UN78KS9000HXPA UN78KS9000H
UE65KS8000UXUA UE65KS8000U UN78KS9500FXZA UN78KS9500F
UE65KS8002TXXH UE65KS8002T UN78KS9500FXZC UN78KS9500F
UE65KS8005TXXE UE65KS8005T UN78KS9800FXZA UN78KS9800F
UE65KS8080TXZG UE65KS8080T UN78KS9800FXZC UN78KS9800F
UE65KS8090TXZG UE65KS8090T UN78KS9800FXZX UN78KS9800F
UE65KS8500UXSQ UE65KS8500U UN78KS9800GXPE UN78KS9800G
UE65KS8500UXTK UE65KS8500U UN78KS9800KXZL UN78KS9800K
UE65KS9000LXXH UE65KS9000L UN88KS9800FXZX UN88KS9800F
UE65KS9000LXXN UE65KS9000L UN88KS9810FXZA UN88KS9810F
UE65KS9000TXXC UE65KS9000T UN88KS9810FXZC UN88KS9810F
Код: BN39-02210A
Описание: Кабел за One connect

altКоличка

VirtueMart
Количката Ви е празна.

Вход в Магазина

Вход и регистрация за всички настоящи и бъдещи клинти в електронният магазин. __________________________

Ако желаете Вашият акаунт да бъде изтрит пишете на shop@div-ltd.com