Стойността на доставка се калкулира автоматично в процеса на пазаруване съобразно теглото на продуктите във Вашата количка. 

При покупка Вие ще имате възможност да определите доставчика съобразно предложената от него цена. Ние Ви ипредлагаме два вида разплащане по банков път и ППП (Пощенски Паричен Превод).


E-mail
Адаптер за монитор / телевизор SAMSUNG

Цена: 72.52 лв. (вкл. 20 % ДДС)


Вид: Оригинална
Приложение:         
Model Code Model Model Code Model
LC22F390FHCXXK C22F390FHC LC27F398FWUXEN C27F398FWU
LC22F390FHEXXD C22F390FHE LC27F398FWUXXE C27F398FWU
LC22F390FHEXXM C22F390FHE LS22F350FHCXXF S22F350FHC
LC22F390FHEXXY C22F390FHE LS22F350FHCXXK S22F350FHC
LC22F390FHUXEN C22F390FHU LS22F350FHEXXD S22F350FHE
LC22F390FHWXND C22F390FHW LS22F350FHEXXM S22F350FHE
LC24F390FHCXXF C24F390FHC LS22F350FHEXXS S22F350FHE
LC24F390FHCXXK C24F390FHC LS22F350FHEXXY S22F350FHE
LC24F390FHEXXD C24F390FHE LS22F350FHIXCI S22F350FHI
LC24F390FHEXXM C24F390FHE LS22F350FHKXKR S22F350FHK
LC24F390FHEXXS C24F390FHE LS22F350FHLXPE S22F350FHL
LC24F390FHEXXY C24F390FHE LS22F350FHLXZS S22F350FHL
LC24F390FHKXKR C24F390FHK LS22F350FHMXUE S22F350FHM
LC24F390FHLXPE C24F390FHL LS22F350FHMXUF S22F350FHM
LC24F390FHLXZD C24F390FHL LS22F350FHMXZN S22F350FHM
LC24F390FHLXZS C24F390FHL LS22F350FHUXEN S22F350FHU
LC24F390FHMXUE C24F390FHM LS22F350FHUXXE S22F350FHU
LC24F390FHMXUF C24F390FHM LS22F350FHWXND S22F350FHW
LC24F390FHMXZN C24F390FHM LS22F352FHUXEN S22F352FHU
LC24F390FHUXEN C24F390FHU LS24F350FHCXXF S24F350FHC
LC24F390FHUXXE C24F390FHU LS24F350FHCXXK S24F350FHC
LC24F390FHWXND C24F390FHW LS24F350FHEXXD S24F350FHE
LC24F396FHCXXF C24F396FHC LS24F350FHEXXM S24F350FHE
LC24F396FHCXXK C24F396FHC LS24F350FHEXXS S24F350FHE
LC24F396FHMXUF C24F396FHM LS24F350FHEXXY S24F350FHE
LC24F396FHUXEN C24F396FHU LS24F350FHIXCI S24F350FHI
LC24F399FHCXXF C24F399FHC LS24F350FHKXKR S24F350FHK
LC24F399FHCXXK C24F399FHC LS24F350FHLXPE S24F350FHL
LC27F390FHCXXF C27F390FHC LS24F350FHLXZS S24F350FHL
LC27F390FHCXXK C27F390FHC LS24F350FHMXUE S24F350FHM
LC27F390FHEXXD C27F390FHE LS24F350FHMXUF S24F350FHM
LC27F390FHEXXM C27F390FHE LS24F350FHMXZN S24F350FHM
LC27F390FHEXXS C27F390FHE LS24F350FHUXEN S24F350FHU
LC27F390FHEXXY C27F390FHE LS24F350FHUXXE S24F350FHU
LC27F390FHLXPE C27F390FHL LS24F350FHWXND S24F350FHW
LC27F390FHLXZS C27F390FHL LS24F352FHUXEN S24F352FHU
LC27F390FHMXUE C27F390FHM LS24F356FHIXCI S24F356FHI
LC27F390FHMXUF C27F390FHM LS24F356FHUXEN S24F356FHU
LC27F390FHMXZN C27F390FHM LS24F359FHCXXF S24F359FHC
LC27F390FHUXEN C27F390FHU LS27F350FHCXXF S27F350FHC
LC27F390FHUXXE C27F390FHU LS27F350FHCXXK S27F350FHC
LC27F390FHWXND C27F390FHW LS27F350FHEXXD S27F350FHE
LC27F391FHCXXF C27F391FHC LS27F350FHEXXM S27F350FHE
LC27F391FHCXXK C27F391FHC LS27F350FHEXXS S27F350FHE
LC27F391FHMXUF C27F391FHM LS27F350FHEXXY S27F350FHE
LC27F391FHMXZN C27F391FHM LS27F350FHKXKR S27F350FHK
LC27F396FHCXXF C27F396FHC LS27F350FHLXPE S27F350FHL
LC27F396FHCXXK C27F396FHC LS27F350FHLXZS S27F350FHL
LC27F396FHUXEN C27F396FHU LS27F350FHMXUE S27F350FHM
LC27F396FHUXXE C27F396FHU LS27F350FHMXUF S27F350FHM
LC27F397FHCXXF C27F397FHC LS27F350FHMXZN S27F350FHM
LC27F397FHCXXK C27F397FHC LS27F350FHUXEN S27F350FHU
LC27F397FHEXXS C27F397FHE LS27F358FWUXEN S27F358FWU
LC27F397FHEXXY C27F397FHE LS27F359FHCXXF S27F359FHC
Код: BN44-00917D / 3721-001283
Описание: Адаптер за монитор / телевизор SAMSUNG

altКоличка

VirtueMart
Количката Ви е празна.