Адаптер за аудио система SAMSUNG

Цена: 85.19 лв. (вкл. 20 % ДДС)


Вид:

Оригинална

Код: BN44-00862A=AH81-09747A=AH81-09783A
Приложение:        
HW-J450/EN HW-K550/EN HW-M450/XP HW-N450/TK
HW-J450/RU HW-K550/RU HW-M450/XS HW-N450/XD
HW-J450/TK HW-K550/SJ HW-M450/XT HW-N450/XM
HW-J450/XD HW-K550/UM HW-M450/XY HW-N450/XN
HW-J450/XN HW-K550/XA HW-M450/XZ HW-N450/XS
HW-J450/XP HW-K550/XN HW-M450/ZA HW-N450/XU
HW-J450/XS HW-K550/XU HW-M450/ZC HW-N450/XY
HW-J450/XT HW-K550/XY HW-M450/ZD HW-N450/XZ
HW-J450/XU HW-K550/ZA HW-M450/ZF HW-N450/ZA
HW-J450/XY HW-K550/ZC HW-M450/ZG HW-N450/ZC
HW-J450/XZ HW-K550/ZF HW-M450/ZL HW-N450/ZF
HW-J450/ZA HW-K550/ZN HW-M450/ZN HW-N450/ZG
HW-J450/ZC HW-K550/ZX HW-M450/ZP HW-N450/ZK
HW-J450/ZD HW-K551/EN HW-M450/ZS HW-N450/ZL
HW-J450/ZF HW-K551/TK HW-M450/ZX HW-N450/ZN
HW-J450/ZK HW-K551/XA HW-M460/XE HW-N450/ZP
HW-J450/ZN HW-K551/XD HW-M460/XU HW-N450/ZS
HW-J450/ZP HW-K551/XM HW-M550/EN HW-N450/ZX
HW-J460/XE HW-K551/XN HW-M550/RU HW-N460/XE
HW-JM45/ZA HW-K551/XP HW-M550/TK HW-N550/EN
HW-JM45C/ZA HW-K551/XS HW-M550/XD HW-N550/RU
HW-K430/EN HW-K551/XT HW-M550/XM HW-N550/TK
HW-K430/XA HW-K551/XU HW-M550/XN HW-N550/XD
HW-K430/XN HW-K551/ZF HW-M550/XP HW-N550/XM
HW-K430/XU HW-K551/ZN HW-M550/XS HW-N550/XN
HW-K430/ZC HW-K560/XE HW-M550/XT HW-N550/XP
HW-K430/ZF HW-K561/XE HW-M550/XU HW-N550/XS
HW-K430/ZN HW-K650/EN HW-M550/XY HW-N550/XT
HW-K430/ZP HW-K650/RU HW-M550/ZA HW-N550/XY
HW-K440/XE HW-K650/XN HW-M550/ZC HW-N550/ZA
HW-K450/EN HW-K650/XU HW-M550/ZF HW-N550/ZC
HW-K450/PE HW-K650/ZA HW-M550/ZN HW-N550/ZF
HW-K450/RU HW-K650/ZC HW-M550/ZX HW-N550/ZG
HW-K450/SJ HW-K650/ZF HW-M560/XE HW-N550/ZN
HW-K450/TK HW-K651/EN HW-MM36/ZA HW-N550/ZS
HW-K450/XA HW-K651/XN HW-MM37/ZA HW-N560/XE
HW-K450/XD HW-K651/XS HW-MM45/ZA HW-N650/EN
HW-K450/XM HW-K651/XU HW-MM45C/ZA HW-N650/PE
HW-K450/XN HW-K651/XY HW-MM45C/ZC HW-N650/RU
HW-K450/XP HW-K651/ZF HW-MM55/ZA HW-N650/TK
HW-K450/XS HW-K660/XE HW-MM55C/ZA HW-N650/XD
HW-K450/XT HW-K661/XE HW-N400/EN HW-N650/XM
HW-K450/XU HW-KM39/ZA HW-N400/TK HW-N650/XN
HW-K450/XY HW-KM45/ZA HW-N400/XM HW-N650/XP
HW-K450/ZA HW-KM45/ZC HW-N400/XN HW-N650/XS
HW-K450/ZC HW-KM45C/ZA HW-N400/XS HW-N650/XT
HW-K450/ZD HW-KM45C/ZC HW-N400/XT HW-N650/XU
HW-K450/ZF HW-KM55C/ZA HW-N400/XU HW-N650/XY
HW-K450/ZK HW-KM57C/ZA HW-N400/XY HW-N650/XZ
HW-K450/ZN HW-KM57C/ZC HW-N400/ZA HW-N650/ZA
HW-K450/ZP HW-M430/ZA HW-N400/ZC HW-N650/ZC
HW-K450/ZS HW-M430/ZC HW-N400/ZF HW-N650/ZD
HW-K450/ZX HW-M435/ZA HW-N400/ZG HW-N650/ZF
HW-K460/XE HW-M435/ZC HW-N400/ZL HW-N650/ZG
HW-K460/ZA HW-M450/EN HW-N400/ZP HW-N650/ZK
HW-K470/EN HW-M450/RU HW-N400/ZX HW-N650/ZL
HW-K470/XN HW-M450/TK HW-N410/XE HW-N650/ZN
HW-K470/ZA HW-M450/XD HW-N450/EN HW-N650/ZP
HW-K470/ZF HW-M450/XM HW-N450/PE HW-N650/ZS
HW-K470/ZX HW-M450/XN HW-N450/RU HW-N650/ZW
HW-N650/ZX HW-N660/XE    
Описание: Адаптер SAMSUNG - 24V,100-240V

altКоличка

VirtueMart
Количката Ви е празна.