Home Магазин Резервни части и компоненти Резервни части Samsung LED и LCD телевизори Резервни части и компоненти Резервни части Samsung Резервни части LCD и LED телевизори SAMSUNG Адаптер (модул) за CI CARD в порт COMMON INTERFACE

Стойността на доставка се калкулира автоматично в процеса на пазаруване съобразно теглото на продуктите във Вашата количка. 

При покупка Вие ще имате възможност да определите доставчика съобразно предложената от него цена. Ние в ипредлагаме два вида разплащане по банков път и плащане в брой при доставка.


Принт
WIFI Моду за телевизорАдаптер (модул) за CI CARD в порт COMMON INTERFACEАдаптер (модул) за CI CARD в порт COMMON INTERFACE

Цена: 40.82 лв. (вкл. 20 % ДДС)


Вид: Оригинална
   
код: 3709-001791
Описание: Адаптер (модул) за CI CARD в порт COMMON INTERFACE
ПРИЛОЖЕНИЕ 
HG28EC690ABXRU  UA55F6400AWXMV  UE32F4500AKXUA 
HG28ED690ABXRU  UA55F6800AKXXA  UE32F5300AKXUA 
HG32EC690DBXRU  UA55F7500BLXJG  UE32F5500AKXUA 
HG32ED690DBXRU  UA55F7500BLXMV  UE32F6200AKXUA 
HG32EE690DBXRU  UA55F7500BTXKE  UE32F6330AKXRU 
HG40EC690DBXRU  UA55F7500BTXXA  UE32F6330AKXUA 
HG40ED690DBXCI  UA55F8000ALXAB  UE32F6400AKXRU 
HG40ED690DBXRU  UA55F8000ALXMV  UE32F6400AKXUA 
HG40EE590SKXRU  UA55F8000ALXSH  UE32F6800ABXRU 
HG40EE690DBXRU  UA55F8000ATXKE  UE32F6800ABXUA 
HG48ED690DBXRU  UA55F8000ATXXA  UE32H5500AKXRU 
HG49EE690DBXRU  UA55F8500ATXKE  UE32H5500AKXUA 
HG55ED690EBXCI  UA55F8500ATXXA  UE32H6200AKXUA 
HG55ED690EBXRU  UA55F9000ALXMV  UE32H6350AKXRU 
HG55EE690DBXCI  UA55F9000ATXKE  UE32H6350AKXUA 
HG55EE690DBXRU  UA55F9000ATXXA  UE32J5500AUXUA 
UA32F4500AKXKE  UA55H6200AKXKE  UE32J5550AUXUA 
UA32F4500AKXXA  UA55H6400AKXLY  UE32K5500AUXRU 
UA32F4500AWXAB  UA55H6400AKXXA  UE32K5500BUXRU 
UA32F4500AWXMV  UA55H6400AWXJG  UE32K5500BUXUA 
UA32F5500AKXKE  UA55H6800AKXKE  UE32K5550AUXUA 
UA32F5500AKXXA  UA55H6800AKXLY  UE32K5550BUXRU 
UA32F5500AWXJG  UA55H6800AKXXA  UE32S9AUXRU 
UA32F6400AWXSH  UA55H7000ALXJG  UE39F5300AKXUA 
UA32H4500AWXMV  UA55H7000ATXKE  UE39F5500AKXUA 
UA32H4500AWXSH  UA55H7000ATXXA  UE40F6200AKXUA 
UA32H4500AWXWL  UA55H8000ALXAB  UE40F6330AKXRU 
UA32H5570AUMXL  UA55H8000ALXBM  UE40F6330AKXUA 
UA32J5570AULXL  UA55H8000ALXSH  UE40F6400AKXUA 
UA32K5570AULXL  UA55H8000ATXKE  UE40F6500ABXUA 
UA32K5570AUMXL  UA55H8000ATXXA  UE40F6650ABXUA 
UA40F5300AWXMV  UA55HU7000SXAB  UE40F6800ABXUA 
UA40F5500AKXKE  UA55HU7000SXBM  UE40F8000ATXUA 
UA40F5500AKXXA  UA55HU7000SXJG  UE40H5500AKXRU 
UA40F5500AWXAB  UA55HU7000SXSH  UE40H6350AKXRU 
UA40F5500AWXJG  UA55HU7000SXWL  UE40H6350AKXUA 
UA40F5500AWXMV  UA55HU7000UXKE  UE40H7000ATXUA 
UA40F6400AKXKE  UA55HU7000UXXA  UE40J5530AUXUA 
UA40F6400AKXXA  UA55HU7200SXAB  UE40J5550AUXUA 
UA40F6400AWXJG  UA55HU7200SXJG  UE40J6390AUXRU 
UA40F6400AWXMV  UA55HU7200UXKE  UE40J6590AUXRU 
UA40F6400AWXSH  UA55HU7200UXLY  UE40J6590AUXUA 
UA40F7500BTXKE  UA55HU7200UXXA  UE40JU6400UXUA 
UA40F7500BTXXA  UA55HU8500TXKE  UE40JU6430UXUA 
UA40H5500AKXKE  UA55HU8500TXXA  UE40JU6450UXUA 
UA40H5500AKXLY  UA55HU8700TXKE  UE40JU6690UXRU 
UA40H5500AKXXA  UA55HU8700TXXA  UE40JU6690UXUA 
UA40H5500AWXJG  UA55J6200AKXKE  UE40JU6790UXRU 
UA40H5510AKXXV  UA55J6200AKXLY  UE40JU7000UXUA 
UA40H5562AKXXV  UA55J6200AKXSJ  UE40K5500AUXRU 
UA40H5570AULXL  UA55J6200AKXXA  UE40K5500BUXRU 
UA40H6200AKXKE  UA55J6300AKXKE  UE40K5500BUXUA 
UA40H6200AKXXA  UA55J6300AKXLY  UE40K5550AUXRU 
UA40H6400AKXKE  UA55J6300AKXSJ  UE40K5550AUXUA 
UA40H6400AWXSH  UA55J6300AKXXA  UE40K5550BUXRU 
UA40HU7000UXKE  UA55J6300AKXZI  UE40K5550BUXUA 
UA40HU7000UXXA  UA55JS7200KXKE  UE40K6500BUXRU 
UA40J5500AKXKE  UA55JS7200KXLY  UE40K6550BUXRU 
UA40J5520AKXXV  UA55JS7200KXXA  UE40KU6000UXRU 
UA40J5570AULXL  UA55JU6000KXKE  UE40KU6020UXRU 
UA40J6300AKXKE  UA55JU6000KXXA  UE40KU6400UXRU 
UA40J6300AKXSJ  UA55JU6400KXLY  UE40KU6400UXUA 
UA40JU6470ULXL  UA55JU6400KXXA  UE40S9AUXRU 
UA40JU6670ULXL  UA55JU6400WXAB  UE42F5300AKXUA 
UA40K5520AKXXV  UA55JU6400WXBM  UE42F5500AKXUA 
UA40K5570AULXL  UA55JU6470ULXL  UE43KU6400UXRU 
UA40K5570AUMXL  UA55JU6470UMXL  UE43KU6400UXUA 
UA43J5520AKXXV  UA55JU6600KXKE  UE43KU6500UXRU 
UA43J5570AULXL  UA55JU6600KXLY  UE46F5300AKXRU 
UA43K5520AKXXV  UA55JU6600KXSJ  UE46F5300AKXUA 
UA43K5570AUMXL  UA55JU6600KXXA  UE46F5500AKXRU 
UA43KU6470UMXL  UA55JU7000TXKE  UE46F5500AKXUA 
UA43KU6570ULXL  UA55JU7000TXSJ  UE46F6200AKXUA 
UA46F5300AWXMV  UA55JU7500TXKE  UE46F6330AKXRU 
UA46F5500AKXKE  UA55JU7500TXLY  UE46F6330AKXUA 
UA46F5500AKXXA  UA55JU7500TXSJ  UE46F6400AKXUA 
UA46F5500AWXAB  UA55JU7500TXXA  UE46F6500ABXUA 
UA46F5500AWXJG  UA55K5520AKXXV  UE46F6650ABXUA 
UA46F5500AWXMV  UA55K5570AUMXL  UE46F6800ABXUA 
UA46F6400AKXKE  UA55KU6470UMXL  UE46F8000ATXUA 
UA46F6400AKXXA  UA55KU6570ULXL  UE46H7000ATXUA 
UA46F6400AWXAB  UA60F6400AKXKE  UE48H5500AKXUA 
UA46F6400AWXJG  UA60F6400AKXXA  UE48H6350AKXRU 
UA46F6400AWXMV  UA60H6400AKXLY  UE48J5500AUXUA 
UA46F6800AKXKE  UA60H6400AKXXA  UE48J5530AUXUA 
UA46F6800AKXXA  UA60H7000ATXXA  UE48J6390AUXRU 
UA46F6800ASXMV  UA60J6200AKXKE  UE48J6390AUXUA 
UA46F7500BLXAB  UA60J6200AKXLY  UE48J6530AUXRU 
UA46F7500BLXJG  UA60J6200AKXXA  UE48J6590AUXRU 
UA46F7500BLXMV  UA60JS7200KXKE  UE48J6590AUXUA 
UA46F7500BTXKE  UA60JS7200KXLY  UE48JU6400UXUA 
UA46F7500BTXXA  UA60JS7200KXXA  UE48JU6430UXUA 
UA46F8000ALXMV  UA60JU6400KXKE  UE48JU6690UXRU 
UA46F8000ALXSH  UA60JU6400KXLY  UE48JU6790UXRU 
UA46F8000ATXKE  UA60JU6400KXSJ  UE48JU7000UXUA 
UA46F8000ATXXA  UA60JU6400KXXA  UE49K5500AUXRU 
UA46F8500ATXXA  UA60JU6470ULXL  UE49K5500BUXRU 
UA46H7000ALXJG  UA60JU6470UMXL  UE49K5500BUXUA 
UA46H7000ATXKE  UA65F6400AKXXA  UE49K5550AUXRU 
UA46H7000ATXXA  UA65F6400AWXMV  UE49K5550BUXRU 
UA48H5500AKXKE  UA65F8000ALXAB  UE49K6500AUXRU 
UA48H5500AKXXA  UA65F8000ALXMV  UE49K6500BUXRU 
UA48H5500AWXAB  UA65F8000ATXKE  UE49K6500BUXUA 
UA48H5500AWXJG  UA65F8000ATXXA  UE49K6550AUXRU 
UA48H5510AKXXV  UA65F9000ALXJG  UE49K6550BUXRU 
UA48H5562AKXXV  UA65F9000ALXMV  UE49KU6300UXRU 
UA48H5570AULXL  UA65F9000ATXKE  UE49KU6400UXRU 
UA48H6200AKXKE  UA65F9000ATXXA  UE49KU6470UXRU 
UA48H6200AKXXA  UA65H6400AKXXA  UE49KU6500UXRU 
UA48H6400AKXKE  UA65H6400AWXJG  UE49KU6670UXUA 
UA48H6400AKXXA  UA65H6400AWXMV  UE50F5500AKXUA 
UA48H6400AWXSH  UA65H7000ATXXA  UE50F6330AKXRU 
UA48H6800AKXKE  UA65H8000ALXAB  UE50F6400AKXRU 
UA48H6800AKXLY  UA65H8000ALXSH  UE50F6400AKXUA 
UA48H6800AKXXA  UA65H8000ATXKE  UE50F6500ABXRU 
UA48HU8500TXKE  UA65H8000ATXLY  UE50F6500ABXUA 
UA48HU8500TXXA  UA65H8000ATXXA  UE50F6650ABXUA 
UA48J5520AKXXV  UA65HU7200SXJG  UE50F6800ABXRU 
UA48J6200AKXKE  UA65HU7200UXKE  UE50HU7000UXUA 
UA48J6200AKXSJ  UA65HU7200UXLY  UE50J5500AUXUA 
UA48J6200AKXXA  UA65HU7200UXXA  UE50JS7200UXRU 
UA48J6300AKXKE  UA65HU8500TXKE  UE50KU6000UXUA 
UA48J6300AKXLY  UA65HU8500TXXA  UE50KU6020UXRU 
UA48J6300AKXSJ  UA65HU8700TXKE  UE55F6400AKXUA 
UA48J6300AKXXA  UA65HU8700TXXA  UE55F6500ABXUA 
UA48J6300AKXZI  UA65JU6000KXLY  UE55F6650ABXUA 
UA48JU6000KXKE  UA65JU6000KXXA  UE55F6800ABXUA 
UA48JU6000KXXA  UA65JU6400KXKE  UE55F8000ATXUA 
UA48JU6400WXAB  UA65JU6470ULXL  UE55HU8700TXUA 
UA48JU6470ULXL  UA65JU6470UMXL  UE55J6390AUXRU 
UA48JU6470UMXL  UA65JU6600KXKE  UE55JS7200UXRU 
UA48JU6600KXKE  UA65JU6600KXLY  UE55JU6400UXUA 
UA48JU6600KXLY  UA65JU6600KXSJ  UE55JU6690UXRU 
UA48JU6600KXXA  UA65JU6600KXXA  UE55JU6790UXRU 
UA48JU6670ULXL  UA65JU7500TXKE  UE55K5500AUXRU 
UA48JU6670UMXL  UA65JU7500TXLY  UE55K5500BUXRU 
UA48JU7500TXKE  UA65JU7500TXSJ  UE55K5500BUXUA 
UA48JU7500TXSJ  UA65JU7500TXXA  UE55K6500AUXRU 
UA49K5520AKXXV  UA65KU6470UMXL  UE55K6500BUXRU 
UA49K5570AUMXL  UA75F6400AKXKE  UE55K6500BUXUA 
UA49KU6470UMXL  UA75F6400AKXXA  UE55K6550AUXRU 
UA49KU6570ULXL  UA75F6400AWXMV  UE55K6550BUXRU 
UA50F5500AKXXA  UA75F8000ALXAB  UE55KU6000UXUA 
UA50F5500AWXAB  UA75F8000ALXJG  UE55KU6020UXRU 
UA50F5500AWXMV  UA75F8000ALXMV  UE55KU6400UXRU 
UA50F6400AKXKE  UA75F8000ATXKE  UE55KU6470UXRU 
UA50F6400AKXXA  UA75F8000ATXXA  UE55KU6500UXRU 
UA50F6400AWXJG  UA75H6400AKXKE  UE55KU6500UXUA 
UA50F6800ASXMV  UA75H6400AKXXA  UE55KU6650UXRU 
UA50HU7000SXJG  UA75H6400AWXMV  UE55KU6670UXRU 
UA50HU7000SXMV  UA75H7000ATXKE  UE60J6300AUXRU 
UA50HU7000UXKE  UA75H7000ATXXA  UE60JS7200UXRU 
UA50HU7000UXXA  UA75JU6400KXKE  UE65F6400AKXRU 
UA50J5500AKXKE  UA75JU6400KXLY  UE65F8000ATXUA 
UA50J5500AKXSJ  UA75JU6400KXSJ  UE65HU8500TXUA 
UA50J5570AULXL  UA75JU6400KXXA  UE65HU8700TXUA 
UA50J5570AUMXL  UA75JU6470UXXL  UE65JU6800UXUA 
UA50JS7200KXKE  UA78KU6570UXXL  UE65KU6400UXRU 
UA50JS7200KXLY  UA85HU8500TXKE  UE75F6300AKXRU 
UA50JS7200KXXA  UA85HU8500TXLY  UE75F6400AKXRU 
UA50JU6400KXKE  UA85HU8500TXXA  UE75F8200ATXRU 
UA50JU6400KXSJ  UA85JU7000TXKE  UE75JU6400UXRU 
UA50JU6400KXXA  UA85JU7000TXLY  UE75JU7000UXRU 
UA55F6400AKXXA  UA85JU7000TXSJ  UE78KU6500UXRU 
UA55F6400AWXJG  UA85JU7000TXXA  UE85JU7000UXRU 
    UE85JU7000UXUA 
   
   
   

 Количка

VirtueMart
Количката Ви е празна.

Вход в Магазина

Вход и регистрация за всички настоящи и бъдещи клинти в електронният магазин. __________________________

Ако желаете Вашият акаунт да бъде изтрит пишете на shop@div-ltd.com