Принт Принт
Принт
Лента за факс апарат PANASONIC KX-FA55Лентов кабел за 2233RZЛента за факс апарат PANASONIC KX-FA57 / KX-FA93

Цена: 16.80 лв. (вкл. 20 % ДДС)


TTL за факс апарат Panasonic
съвмесима за следните модели


KX-FHD331 , KX-FHD332, KX-FHD333, KX-FHD351, KX-FHD352, KX-FHD353
 KX-FP341, KX-FP342, KX-FP343, KX-FP361, KX-FP362, KX-FP363, KX-FP701